Kontakt

Proboszcz – administrator

Ks. Szymon Czembor

Ul. Podrzeczna 15/5
99-400 Łowicz


Parafia Ewangelicko - Augsburska w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 39
09 - 400 Płock
Numer konta parafialnego: 82 1500 1618 1216 1002 8557 0000 (bank BZ WBK o/Płock)

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie
ul. Sienkiewicza 13 
99 - 300 Kutno
Numer konta parafialnego: 48 1020 3440 0000 7202 0054 6440 (bank PKO o/Zgierz)Hasło miesiąca
Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
J 15,9
Hasło tygodnia
Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3, 14-15