Hasło miesiąca
Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku.
Ps 130,6
Hasło tygodnia
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.
Flp 4,4.5