Hasło miesiąca
Bóg rzekł: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.
Jr 31,3
Hasło tygodnia
Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.
1 J 5,4