Nabożeństwa

PŁOCK

Kościół Parafialny ul. Kazimierza Wielkiego 39 PŁOCK

1,2,4 NIEDZIELA godz. 9.30

3 NIEDZIELA godz. 17.30

(Komunia św. w 1 i 3 niedzielę miesiąca)

KUTNO

Kościół Parafialny ul. Sienkiewicza 13 KUTNO

1 NIEDZIELA MIESIĄCA godz. 18.30

2,3,4 NIEDZIELA MIESIĄCA (nabożeństwo ze spowiedzią i komunią św.) 

Godz. 12.00

ŁOWICZ

Kaplica Filialna ul. Podrzeczna 15/5 ŁOWICZ

3  NIEDZIELA MIESIĄCA (nabożeństwo ze spowiedzią i komunią św.)  

Godz. 10.00Hasło miesiąca
Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
J 15,9
Hasło tygodnia
Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3, 14-15