Strona główna

Witamy na stronie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Płocku i Kutnie.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa oraz spotkania
Hasło miesiąca
Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
J 15,9
Hasło tygodnia
Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3, 14-15